Általános Szerződési Feltételek

A Vital Harmony Kft. (cégjegyzékszám: 11-09-027492) által üzemeltetett webáruházból történő vásárlásra.

Hatálybalépés időpontja: 2021.12.17.


Tartalomjegyzék

1. Általános információk
1.1. A szolgáltató adatai
1.2. Fogalmak
1.3. A webáruház általános bemutatása
2. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete
2.1. Az áru bemutatása, árak, akciós termékek
2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
2.3. Megrendelés visszaigazolása
2.4. Szállítási díj
2.5. Fizetés
2.6. Szállítás
3. Elállás joga
3.1. Szolgáltató elállási joga
3.2. A felhasználó elállási joga
3.2.1 elállási jog
3.2.2 az elállási határidő
3.2.3 elállási jog érvényesítése
3.3. Az elállás joghatásai
4. Szerződés módosítása
5. Szavatosság és jótállás
5.1. Kellékszavatosság
5.2. Termékszavatosság
5.3. Jótállás
5.3.1 milyen esetben élhet ön a jótálláson alapuló kellékszavatossági jogával?
5.3.2 az eltarthatósági (szavatossági) idő
6. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Szóbeli panasz
6.2. Írásbeli panasz
6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
6.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
6.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
6.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése
7. Hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozás
8. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések


 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A TELEVITAMIN webáruház és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: VITAL HARMONY KFT.
Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 9., 1. em. 101-103.
Adószám: 27297940-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-027492
E-mail cím: [email protected]
Magyarországi telefonszám: +36-42-512-212

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Rackforest kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
E-mail:
Adószáma: 14671858-2-41
Magyarországi telefonszám: +36 1 211 0044

1.2. FOGALMAK

Szolgáltató: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen

Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Felhasználó által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru: a webáruházban a Szolgáltató által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen a Szolgáltató az árut eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Felhasználó által megjelölt címre történő eljuttatása és a Felhasználó (vagy megbízottja) részére történő átadása

Szállító: a Szolgáltatóval szerződött futár szolgálat, vagy postai szállító

Logisztikai partner: Megbízott természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a megrendelt termékek csomagolását, postára adását, illetve a visszaküldött csomagokkal kapcsolatos ügyleteket végzik.

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg.

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

1.3. A WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Felhasználó magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Felhasználó vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

2. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS (VÁSÁRLÁS) MENETE

2.1. AZ ÁRU BEMUTATÁSA, ÁRAK, AKCIÓS TERMÉKEK

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül.

Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.

Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

2.2. AZ ÁRU KIVÁLASZTÁSA, A VÁSÁRLÁS MENETE

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni.

Az áru kiválasztása a "Kosárba" helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.

Amennyiben a Felhasználó az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (Felhasználó neve, szállítási címe, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott Felhasználói adatokat.

Amennyiben a Felhasználó a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesít ette.

A Felhasználó az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján a Szolgáltató visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

2.3. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-maillel visszaigazolja. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 48 órán belül a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben külön visszaigazolja, és az adásvételi szerződés a felek között létrejön. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Felhasználó által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.4. SZÁLLÍTÁSI DÍJ

Az áru szállítási díjáról a Felhasználó a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege a Szolgáltató által kiállított számlán a Felhasználó által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül.

megrendelt termékek darabszáma bruttó szállítási díj
1 1 790 Ft
2 990 Ft
3 vagy több 0 Ft (ingyenes)

A Felhasználónak a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

2.5. FIZETÉS

A webáruházban előre történő átutalással és utánvéttel történhet fizetés.

Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton vagy futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő.

Bankkártyás fizetés

Előkészítés alatt.

2.6. SZÁLLÍTÁS

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Szolgáltatóval szerződött Szállító cégek (GLS, Sprinter stb.) vagy a postai szolgálat (továbbiakban Szállító) végzik. Az áru kiszállítására a Szolgáltató és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak.

A szállítás várható időpontjáról Szolgáltató a Felhasználót az árunak a Szállító részére történő átadásakor külön e-mailen, vagy telefonon értesíti.

A teljesítés a Felhasználó által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Felhasználó vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Felhasználóra.

 

3. ELÁLLÁS JOGA

3.1. SZOLGÁLTATÓ ELÁLLÁSI JOGA

Amennyiben Felhasználó az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (általában 8 naptári nap) nem teljesíti Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

A Szolgáltatót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Felhasználó a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Szolgáltató már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni.

Elállás esetén Szolgáltató a Felhasználó részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Szolgáltató ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából, vagy amennyiben a Felhasználó ezt nem fogadja el, a Felhasználó által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Felhasználó számlájára.

3.2. A FELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSI JOGA

3.2.1. ELÁLLÁSI JOG

Ön mint Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha szolgáltatás nyújtására irányuló a szerződés, és ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

3.2.2. AZ ELÁLLÁSI HATÁRIDŐ

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3.2.3. ELÁLLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha Ön mint Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

VITAL HARMONY KFT.
Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 9, 1 em. 101-103.
E-mail: [email protected]
Telefon: 06-42-512-212

Ebből a célból felhasználhatja az mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Letölthető elállási nyilatkozat minta

Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy elállási jogát a a termék megrendelésének illetve a rendelés visszaigazolásának a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja, tehát a termék átvétele előtt is visszamondhatja megrendelését.

3.3. AZ ELÁLLÁS JOGHATÁSAI

3.3.1 Ha Ön mint Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

3.3.2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.3.3. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön mint Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az irányadó.

3.3.4. Ön mint Felhasználó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

3.3.5. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön mint Felhasználó Kérjük ne külje vissza portós vagy utánvételes csomagként a terméket, érdemes postai levélként vagy csomagként feladni.

3.3.6. Ön mint Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A TELEVITAMIN webáruházban történő vásárlás esetén ez azt jelenti, hogy a termék jellegére való tekintettel (étrendkiegészítő, kozmetikum) kizárólag sértetlen, nem felbontott termékeket lehet visszaküldeni.

A felbontott termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el, ha a Felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Amennyiben a Felhasználó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

3.3.7. A Felhasználó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Szolgáltató mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

3.3.8. A visszaszállítás során eltűnt áruért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

 

4. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

4.1. Felhasználó írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Felhasználót terhelik.

4.2. Szolgáltató kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Felhasználónak írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

 

5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdése szabályai szerint.

5.1.1. Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.1.2. Felhasználó a kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A tejesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó választása szerint az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.1. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.2.2. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

5.2.3. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. JÓTÁLLÁS

5.3.1. MILYEN ESETBEN ÉLHET ÖN A JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGÁVAL?

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre, és azok esetében is csak 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint bruttó vételár felett és a jogszabályban rögzített korlátozások mellett áll fenn, a Szolgáltató jótállást nem vállal az TELEVITAMIN webáruházban rendelhető termékek tekintetében, így a Megrendelőt jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre, és azok esetében is csak 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint bruttó vételár felett és a jogszabályban rögzített korlátozások mellett illeti meg.

5.3.2. AZ ELTARTHATÓSÁGI (SZAVATOSSÁGI) IDŐ

A webáruházban vásárolt termékeknek a csomagoláson jól láthatóan feltüntetett eltarthatósági ideje van. Amennyiben a megrendelt termék az eltarthatósági idő lejárta után kerül átvételre, azt a Szolgáltató köteles kicserélni, amennyiben a Vásárló erről tájékoztatta.

Felhasználó az eltarthatósági idő elteltéről, annak felfedezése után haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltatót.

 

6. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó a termékkel, a honlap üzemeltetésével, a vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevétele, panasza van, fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:

6.1. SZÓBELI PANASZ

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

6.2. ÍRÁSBELI PANASZ

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.3. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

6.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf: 1607.
Telefonszám: +36 34 309 303,
Telefax: +36 34 309 302
E-mail: [email protected]

6.3.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A fő szabály az, hogy az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, tehát a fogyasztó választhat, hogy melyik békéltető testülethez fordul. Itt érhetőek el a békéltető testületek: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.

6.3.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

7. HÍRLEVÉLRE, NYEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy a Szolgáltató hírlevelére, nyereményjátékára feliratkozzanak a nevük, telefonszámuk és e-mail címük megadásával.

Szolgáltató az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

A Felhasználó bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben a Szolgáltató törli a Felhasználó nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

 

8. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra terjed ki.

Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó részére az

Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF a Felhasználó számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Lépj kapcsolatba velünk!

Elérhetőségeink


Vital Harmony Kft.
2800 Tatabánya, Boróka u. 7.
Adószám: 27297940-2-11

Írj nekünk!
E-mail: [email protected]

Telefonálj ingyen!
06-80-512-212

Ügyfélszolgálat: H-P: 8:00-15:00-ig

Kérdésed van? Küldj egy üzenetet itt!  ⇓

Adatvédelem

Az oldalt védelmét a reCAPTCHA biztosítja, használatával elfogadja a Google Adatvédelmi irányelveit és Általános szerződési feltételeit.